Posted in: Bevara väggar, Hantera köksrenovering, Laga mat, Material för badrumsrenovering, Olja

Autoklaven – en smart desinfektionsmaskin

En autoklav är en form av smart maskin som genom högt tryck desinficerar olika typer av instrument, plast eller livsmedel. Den vanligaste metoden inom sjukvården är att man använder sig av vattenånga i mycket höga temperaturer för att få produkterna 100 % kliniskt rena.

Användningsområden

Dessa maskiner använder man dagligen på sjukhus, biologiska laborationer, på tandläkarmottagningar och för att sterilisera livsmedel. Autoklaver kommer i en mängd olika modeller och storlekar beroende på användningsområde. Det finns både bänkmodeller och golvmodeller, stora som små. På de större sjukhusen brukar det alltid finnas en så kallad sterilcentral där man får in en stor mängd använda instrument varje dag. Instrumenten sorteras, packas om in nya förpackningar och autoklaveras för att kunna användas på nytt. Man kan sterilisera både plast, kemikalier, olika metaller och andra material som förpackade kompresser och förbrukningsmaterial. På sjukhus, tandläkarmottagningar och andra mindre mottagningar, används vanligen vattenånga. I biologiska laboratorier använder man istället ofta olika former av kemikalier som är anpassade för autoklaver. Där kan man autoklavera allt från provrör till utrustning och kärl. Inom livsmedelsindustrin är metoderna inom autoklavering i princip desamma där man placerar olika livsmedelsförpackningar i maskinerna. Syftet med att autoklavera livsmedel är för att leverera säker mat till leverantörer och kunder. Det kan var allt från konserver till vakuumförpackade livsmedel. read more

Back to Top