Posted in: Elbranschen, Proppsäkring

Kan jag utföra elarbeten utan elektriker? 

Elarbete är inget som ska tas lätt på eftersom det kan resultera i allvarliga skador, som till exempel ökad risk för stötar eller brandrisk, ring jour elektriker göteborg. Men en vanlig fråga från våra läsare är om det går att utföra vissa elarbeten själv, utan att anställa en elektriker för jobbet. I Sverige är det lag på att de flesta elarbeten måste utföras av ett så kallat registrerat elinstallationsföretag eller licensierad elektriker. Men det finns vissa typer av enklare arbeten som du kan få lov att utföra själv – så länge du vet hur du kan åtgärda problemet på ett säkert sätt. 

Vilka elarbeten kan jag utföra själv? 

Först och främst är det viktigt att uppmärksamma att elarbeten är farliga och att det i många fall kan uppstå farliga situationer. Dessa risker inkluderar att du utsätts för strömgenomgång eller ljusbåge, bränder och till och med i vissa fall dödsfall. Av detta skäl är det viktigt att göra riskbedömningar och vidta flera försiktighetsåtgärder, som exempelvis att strömmen är urkopplad och att du är väl informerad om hur du åtgärdar problemet på ett korrekt sätt – innan du utför något elarbete. Med detta sagt, så får du lov att utföra enklare elarbeten själv. Dessa elarbeten inkluderar bland annat:  read more

Back to Top