Posted in: Uncategorized

Vad gör en begravningsbyrå egentligen?

Alla har vi hört talas om begravningsbyråer och har en generell uppfattning om vad de sysslar med. Men det är oftast inte förrän ett dödsfall sker som man kommer i kontakt med en begravningsbyrå och får upp ögonen för hur omfattande deras arbete är och vilka tjänster de erbjuder. En vanlig missuppfattning är att byrån endast ombesörjer själva begravningen men så är långt ifrån fallet. En begravningsbyrå tillhandahåller en allomfattande tjänst och kan hjälpa till med många av de olika delar som måste hanteras vid ett dödsfall.

Begravningsbyråns tjänster

Begravningsbyrån hjälper naturligtvis till med allt som rör begravningen. allt från transport och kistläggning av den döda till planering och utförande av begravningsceremonin. I detta ingår bland annat annonsering, val av kista, urna, gravsten och blomsterarrangemang, hantering av gäster och deras minnesgåvor, minnesstund med förtäring och mycket mer av begravningsbyrå uppsala. Utöver detta kan begravningsbyrån också hjälpa till med uppgifter av mer administrativ karaktär som att ordna nödvändiga blanketter och handlingar, ha kontakt med skatteverket och andra myndigheter, hantera bouppteckning, dödsboanmälan och andra juridiska frågor. Dessutom kan de handha praktiska uppgifter som att sköta kontakten med aktuella äldreboenden eller ordna så att den avlidnas bostad töms på ägodelar och städas ur inför försäljning. Hur många av dessa tjänster man väljer att använda sig av är upp till var och en. Som anhörig gör du precis så mycket eller så lite i denna process som du själv vill. Det kan dock vara bra att veta att man kan få hjälp med allt detta om behovet finns. read more

Back to Top