Posted in: Elbranschen, Proppsäkring

Kan jag utföra elarbeten utan elektriker? 

Elarbete är inget som ska tas lätt på eftersom det kan resultera i allvarliga skador, som till exempel ökad risk för stötar eller brandrisk, ring jour elektriker göteborg. Men en vanlig fråga från våra läsare är om det går att utföra vissa elarbeten själv, utan att anställa en elektriker för jobbet. I Sverige är det lag på att de flesta elarbeten måste utföras av ett så kallat registrerat elinstallationsföretag eller licensierad elektriker. Men det finns vissa typer av enklare arbeten som du kan få lov att utföra själv – så länge du vet hur du kan åtgärda problemet på ett säkert sätt. 

Vilka elarbeten kan jag utföra själv? 

Först och främst är det viktigt att uppmärksamma att elarbeten är farliga och att det i många fall kan uppstå farliga situationer. Dessa risker inkluderar att du utsätts för strömgenomgång eller ljusbåge, bränder och till och med i vissa fall dödsfall. Av detta skäl är det viktigt att göra riskbedömningar och vidta flera försiktighetsåtgärder, som exempelvis att strömmen är urkopplad och att du är väl informerad om hur du åtgärdar problemet på ett korrekt sätt – innan du utför något elarbete. Med detta sagt, så får du lov att utföra enklare elarbeten själv. Dessa elarbeten inkluderar bland annat: 

 • Byta ut glödlampor 
 • Återställa utlöst automatsäkring 
 • Byta en trasig proppsäkring 
 • Byta befintlig strömbrytare placerade i en egen dosa eller kapsling (högst 16 A) 
 • Byta befintligt vägguttag placerade i en egen dosa eller kapsling (högst 16 A) 
 • Montera skarvsladdar 
 • Montera stickproppar och sladdströmbrytare 
 • Byta lamphållare 
 • Reparera eller byta ut vissa delar i trasiga apparatsladdar och skarvsladdar 

Det är viktigt att poängtera att även om dessa elarbeten är relativt enkla, så behöver dem kontrolleras av en person som har tillräckligt med kunskaper. Av just detta skälet är det alltid bra att överlåta kontrollen eller hela elarbetet till en skicklig fackman. 

Vilka elarbeten får du inte göra själv? 

I Sverige så regleras elsäkerheten av ellagstiftningen. Syftet med denna lag är att främja hög elsäkerhet och minska de risker som kan orsaka person eller sakskada. Denna lag har alltså gjort det olagligt att utföra vissa elinstallationsarbeten utan en fysisk person som är auktoriserad för det arbetet. Detta betyder att du själv kan bli ansvarig om exempelvis en personskada, förmögenhetsskada eller sakskada orsakas av att elfel från ett inkorrekt utfört elarbete. De flesta avancerade elarbeten bör du alltid anlita auktoriserade elektriker för. Dessa inkluderar till exempel: 

 • Gräva ner kabel under markytan. 
 • Göra förändringar och reparationer i fasta installationer på egen hand. 
 • Installera värmekabel eller golvvärme. 
 • Installera fast utomhusbelysning på egen hand. 
 • Byta ojordat vägguttag mot jordat. 
 • Installera golvvärme och värmekabel (230 volt). 
 • Montera en jordfelsbrytare. 
 • Installation av laddbox eller laddningsstolpe till elbil. 
 • Byte av elcentral. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top