Slipp fukt efter badrumsrenovering – 3 tips

Ett badrum måste vara välventilerat för att det inte ska bildas mögel på grund av för mycket fukt. Det är även viktigt att badrummet är korrekt byggt från början och att fukt och vatten inte kan få fäste på väggar, golv och tak.

Mögel i badrum är vanligt och det kan bero på att det är för dålig ventilation och/eller att vatten och fukt har möjlighet att få fäste på fel ställen. Det är viktigt att ta tag i problemen i tidigt skede, annars kan det leda till stora skador som kan bli dyra och omfattande att åtgärda, samt skapa en mycket ohälsosam miljö att vistas i.

Tre tips för att undvika fukt- och mögelskador i badrummet

Fukt är ett stort problem i badrummet och måste hanteras på rätt sätt för att inte bidra till mögel- och fuktskador. Därför kommer här tre tips på hur du kan få mindre fukt i ditt badrum:

  • Se till att ventilationen fungerar ordentligt. Har du ett gammalt badrum med självdrag bör du komma ihåg att ha dörren till badrummet öppen så ofta som möjligt och att öppna badrumsfönstret då och då om ett sådant finns. Har du ett badrum med ventilation i väggen eller taket bör du se till att den är ren och släpper igenom luften ordentligt.
  • Installera en handdukstork eller annan värmekälla. En värmekälla i badrummet tar effektivt bort fukten i badrummet. En värmekälla kan vara ett element, en handdukstork eller golvvärme.
  • Använd en värmefläkt. Har du ingen möjlighet att installera en värmekälla eller att få ordentligt med ventilation kan du ta in en värmefläkt i badrummet efter att du exempelvis har duschat och fuktnivån i badrummet är som högst.

Åtgärda problemet professionellt

I vissa fall krävs det en ombyggnation av badrummet för att komma tillrätta med problemet. Är badrummet felbyggt kan det hända att vattnet från duschen inte leds korrekt till avloppsbrunnen för badrumsrenovering Stockholm och riskerar istället att samlas på fel plats. Då är det viktigt att badrummet byggs om så att golvet får rätt lutning mot avloppsbrunnen.

När det gäller olika typer av elinstallation eller övriga renoveringar i badrummet, är det viktigt att du tar professionell hjälp eller rådfrågar en våtrumsexpert angående vad du får och inte får göra själv i badrummet. Annars kan du riskera att göra problemet ännu värre, vilket kan bli riktigt dyrt och i värsta fall livsfarligt.

Back to Top